Kemikalier att undvika

Här har du en lista på kemikalier du bör undvika att handskas med.

Antibakteriella ämnen
De kan förekomma i bland annat textilier, leksaker, datortangentbord, mattor, madrasser, skärbrädor och hygienartiklar. Varor och produkter som innehåller antibakteriella ämnen kan till exempel betecknas “antimicrobial”, “for lasting freshness”, “hygienic protection” eller “treated against odour”. Exempel på ämnen med antibakteriell funktion är triclosan och silverföreningar.

Antibakteriella medel kan vara farliga för människors hälsa och miljön. En ökad användning av antibakteriella ämnen kan bidra till antibiotikaresistens hos bakterier. Det kan leda till att antibiotika förlorar sin verkan och därför inte längre kan användas inom sjukvården.

Bisfenoler
Bisfenol A används bland annat för att framställa polykarbonat- och epoxiplast och kan förekomma i vattenflaskor, pipmuggar, tallrikar, förvaringskärl, leksaker, ytskikt i metallförpackningar, kopieringspapper, epoxylim och epoxyfärger. Bisfenol A misstänks vara hormonstörande och reproduktionsstörande.

Ibland ersätts bisfenol A av andra bisfenoler. De är inte reglerade på samma sätt men studier tyder på att de har liknande hormonstörande egenskaper som bisfenol A.

Bly
Bly kan skada nervsystemet och påverka till exempel förmågan till inlärning.

Flamskyddsmedel
Flamskyddsmedel används för att försvåra antändning och hindra spridning av brand. Textilier, möbler, byggmaterial, skumgummi och elektronik är exempel på varor som kan vara behandlade. Det finns flera hundra olika flamskyddsmedel och bland de omdiskuterade bromerade varianterna finns många särskilt skadliga. Många är svårnedbrytbara och kan ansamlas i levande organismer.

Man vet än så länge ganska lite om vilka effekter bromerade flamskyddsmedel har på människor, men i djurförsök så har man sett att hormonbalans, organutveckling och sköldkörteln påverkas samt att risken för cancer ökar.

Ftalater
Ftalater är en grupp ämnen som används för att göra plaster och gummi mjuka och smidiga. Dessa ämnen kan läcka ut ur materialet och tas upp av kroppen. Alla ftalater är inte skadliga men vissa ftalater påverkar testiklarna och kan göra det svårare att få barn.

Hormonstörande ämnen
Hormonstörande ämnen är sådana ämnen som är främmande för kroppen och kan störa kroppens eget hormonsystem. Ämnena kan exempelvis orsaka cancer eller påverka ämnesomsättningen och förmågan att få barn.

Högflorerade ämnen
Sådana ämnen är sådana som är vattenavvisande och kan ibland även vara fett- och smutsavvisande. Högfluorerade ämnen är långlivade och svårnedbrytbara. De kan vara reproduktionsstörande och cancerframkallande.

Kadmium
Kadmium kan finnas i plastförpackningar eller plastdelar på varorna. Kadmium är ett cancerframkallande ämne och är giftigt för vattenmiljön. Det lagras i kroppen länge och om man får i sig mycket kan det ge sämre njurfunktion och leda till benskörhet. Det finns regler för hur mycket kadmium som får finnas i till exempel leksaker, plast och smycken.

 

Nickel
Nickel är en metall som används i bland annat verktyg och smycken. Nickel kan ge kontaktallergi.

Parfym- och doftämnen
Parfym- och doftämnen kan finnas i leksaker, lekmaterial, hygien- och rengöringsprodukter. Många parfymämnen är förbjudna i EU. Om det finns en allergiframkallande parfym i en leksak ska det finnas information om det.

Länktips

sv