Malmö stads kemikaliearbete

Arbetet med kemikaliesmart vardag utgår från Malmö stads miljöprogram och det övergripande miljömålet "I Malmö är det lätt att göra rätt". Det handlar om att det ska vara enkelt för Malmöborna att göra hållbara och giftfria val. 

Kontaktuppgifter

Izabella Arwidson, projektledare Malmö stad
izabella.arwidson@malmo.se