Tips för en kemikaliesmart biltvätt

Dags att göra bilen vårfin – tänk då på att åka till en biltvätt! Olja, giftiga tungmetaller och asfaltsrester rinner nämligen orenat rakt ut i närmsta vattendrag om man tvättar bilen på gatan.

Varje år sker ungefär 15 miljoner biltvättar direkt på gatan. Det innebär att olja, giftiga tungmetaller och asfaltsrester rinner rakt ut i våra vattendrag, sjöar och hav. Ämnen som är skadliga för både människa och miljö, och svåra för naturen att bryta ner.

Det är framför allt det lokala vattendraget som drabbas om man tvättar sin bil på gatan. Vattnet från gatan leds direkt via en rännstensbrunn till en utsläppspunkt i närmaste sjö, å eller annat. Från vissa rännstensbrunnar leds vattnet till avloppsreningsverk men alla skadliga ämnen från en biltvätt kan inte renas bort där utan hamnar i så fall i havet.

 

På en biltvätt eller i en gör-det-själv-hall rinner det smutsiga vattnet ner i en särskild golvbrunn där det tas om hand och renas.

Att använda ett miljömärkt biltvättmedel är tyvärr inte lösningen. Miljömärkta biltvättmedel är gjorda för att brytas ned i ett reningsverk. Om de via dagvattnet leds ut till närmaste sjö så kommer de att över tid brytas ned i vattnet, men i vattnet går nedbrytningen betydligt långsammare, kräver syre från sjön och så länge tensideffekten finns kvar så påverkar det vattenlevande djur negativt.

Jämfört med de olje- och asfaltrester samt tungmetaller som finns i tvättvattnet så är det miljömärkta tvättmedlet ändå det mindre vattenmiljöproblemet.


Länktips

sv