Tips för en kemikaliesmart renovering

Byggsektorn i Sverige genererar cirka 12 miljoner ton avfall årligen, runt en tredjedel av allt avfall (gruvavfall exkluderat). Samtidigt skulle mycket av det som slängs kunna återanvändas, enligt undersökningar som gjorts på återvinningscentraler. Återanvändning ökar livslängden på produkter och material så att avfallet minskar. Samtidigt är det ett effektivt sätt att nyttja resurserna bättre och minska klimatpåverkan från resursutvinning, produktion och avfallshantering. Här kan du läsa mer om vilka produkter och material som kan vara lämpliga för återbruk.

Vädra regelbundet både under och efter renovering genom att öppna fönstren på vid gavel så att all luft byts ut. Kontrollera tillverkarens rekommendationer så att det inte påverkar renoveringsarbetets resultat.

Använd vattenbaserade färger. Särskilt bra är naturliga färger, som kalkfärg (förhindrar mögel), ler- och silikatfärger. Eller titta efter alternativ som är miljömärkta. Andra färger kan innehålla mjukgörare, konserverings- och lösningsmedel.

Efter målning: Vänta minst 24 – 36 timmar innan du vistas i rummet. Anledningen är att en stor del av de flyktiga och potentiellt skadliga ämnena avdunstar till inomhusluften inom den tiden. Även naturliga färger (till exempel kalk- och lerfärger) och miljömärkta färger kan innehålla flyktiga ämnen men i mycket lägre koncentrationer.

Undvik tvättbara tapeter. De kan innehålla PVC och mjukgörare som kan påverka hormonsystemet.

Lämna färgrester och andra renoveringsmaterial till återvinningscentralen. Undvik produkter i sprayburkar.

Vid användning av sprayer sprids kemikalier lättare i luften och kan påverka andningsorganen negativt. Det är bättre att använda penslar eller rollers vid målning.

Välj möbler och övrig interiör som är tillverkade med lösningsmedelsfria limmer. Eller välj möbler som är tillverkade utan lim och med spik/skruv istället. Skadlig formaldehyd kan frigöras från lim till inomhusluften.


Välj trägolv från hållbart skogsbruk (FSC eller PEFC certifierade). Eller välj bambu, kork, linoleum eller naturligt gummi som golvbeläggning och fråga i butiken eller tillverkaren hur materialet är ytbehandlat.Tänk på att parkett är bättre än laminat endast om det handlar om solid parkett. Parkett som är limmad i flera lager kan innehålla skadliga ämnen (fenol, toluen, formaldehyd). Välj miljöcerticierad parkett.

Undvik produkter som innehåller flyktiga organiska föreningar (VOC). Kolla på märkningen eller fråga i butiken. Leta efter produkter som är märkta med Svanen eller Möbelfakta.

Var alltid uppmärksam på information för allergiker.


Ha för vana att fråga i butiken om de produkter för renovering du vill köpa är fria från formaldehyd, mjukgörare, flyktiga organiska föreningar (VOC) och lösningsmedel. Välj i första hand renoverings- och byggnadsmaterial som är miljömärkta (EU blomman, Svanen, Bra miljöval). Märkningen garanterar minimalt utsläpp av skadliga kemikalier i alla delar av produktens livscykel.

Följ tillverkarens rekommendationer för användning och avfallshantering. Använd lämplig skyddsutrustning för att skydda ögon, mun, näsa och huden.


Länktips

sv