Tips för en kemikaliesmart trädgård

Virke. Var uppmärksam på innehåll i virke om du ska bygga något hemma. Impregnerat trä kan innehålla skadliga kemikalier. Använd gärna obehandlat virke som du kan stärka med olja eller en lämplig färg. Ett annat alternativ är att välja kärnvirke, lärkträ eller ek som har en naturligt längre livslängd. Även virke som tryckimpregnerats med modifierad linolja eller virke som värmebehandlats kan vara ett alternativ. Val av virke är extra viktigt om du ska odla ätbart i det. Undvik impregnerat trä och gamla lastpallar som kan släppa ifrån sig kemikalier som går över i grödorna.

Vattenslang. Många vattenslangar är gjorda av PVC vilka kan läcka både bisfenol och ftalater. Välj därför en i gummi eller polyuretan. Tänk även på att inte dricka vatten ur en vattenslang. 

Gräsmattan. Det kan vara bra att vara medveten om att motordrivna gräsklippare och liknande ibland har dåliga avgassystem. Dessa kan släppa ifrån sig PAH:er. Dessa kan vara cancerframkallande.

Naturgödsel. Ibland används kemikalier för att bli av med mossa. Ett mer kemikaliesmart sätt är att gödsla med naturgödsel. Gräs gillar när det är näringsrikt medan mossa gillar näringsfattiga förhållande. Ett annat alternativ är att njuta av den mjuka mossan som är grön året om.

Ett alternativ till att både undvika gräsklippning och mossbekämpning är att göra om gräsmattan till äng. Det är både snyggt, tidsbesparande och bidrar till den biologiska mångfalden.

Grillning. För att undvika kemikalier när du grillar kan du använd en skorstenständare – ett metallrör som ger glöd åt briketterna eller kolen med hjälp av lite tidningspapper. Ett annat alternativ är att använda eltändare.

Bekämpningsmedel. Växtskyddsmedel är bekämpningsmedel som används för att skydda växter mot skadedjur och växtsjukdomar. Medel mot ogräs och mossa är också växtskyddsmedel. Växtskyddsmedel fungerar genom att skada levande organismer. Därför kan de även innebära risker för andra organismer än de som du vill bekämpa.

Både för dig som är privatperson och för yrkesmässiga odlare gäller därför att:

  • i första hand använda andra metoder för att få en livskraftig och frisk odling
  • använda växtskyddsmedel bara när det är nödvändigt
  • använda medel med så låga risker som möjligt
  • bara använda godkända medel, och alltid följa anvisningarna på etikett och i bruksanvisning

Från och med hösten 2021 stärks kraven för vilka växtskyddsmedel som är godkända. Mer om detta kan du läsa på: https://www.kemi.se/arkiv/nyhetsarkiv/nyheter/2021-04-19-hogre-krav-pa-vaxtskyddsmedel-som-far-anvandas-i-tradgardar

Länktips

sv