Tips för kemikaliesmart internethandel

Det företag som säljer produkter i Sverige ansvarar för att produkterna är säkra och uppfyller kemikaliereglerna. Det innebär bland annat att det företag som bedriver e-handel och import till Sverige ansvarar för att produkterna inte innehåller förbjudna ämnen och att det finns tydliga märkningar på svenska.

Vid köp utanför EU. En konsekvens av att konsumenter köper varor från leverantörer utanför EU, exempelvis via e-handelsplattformar som Wish, E-bay eller Amazon, är att man som konsument då även blir importör. Det betyder att inget företag inom EU är ansvarigt för att EU-reglerna uppfylls och webbplattformen som man köpte ifrån har i många fall ett oklart ansvar för de varor som förmedlas.

Med andra ord – varor som inte hade fått säljas i EU på grund av brister i produkt- eller kemikaliesäkerheten kan levereras direkt hem till brevlådan. Som privatperson är du själv importör och därmed ansvarig för att varorna inte innehåller förbjudna ämnen och är rätt märkta – ett ansvar som ingen normal konsument har kunskap att kunna uppfylla.

Ett nordiskt tillsynsprojekt om E-handel som rapporterades 2020 visade att 78% av de kontrollerade produkterna som köpts direkt från företag utanför EU inte klarade kraven i de europeiska kemikaliereglerna. Motsvarande siffra för produkter som köpts från företag inom EU är 32%.

 

Att tänka på vid köp utanför EU. Kemikalieinspektionens tips till konsumenter vid e-handel:

– Tänk på i vilket land företaget finns som du köper varorna från. Varor som är tillåtna att sälja i länder utanför EU kan vara förbjudna i Sverige om de innehåller vissa hälso- eller miljöfarliga ämnen.

– Se efter om elektronik och leksaker har CE-märkning, som är ett intyg från tillverkaren om att varorna uppfyller de europeiska säkerhetskraven.

– Försök välja kvalitetsprodukter från välkända leverantörer. Kemikalieinspektionens tillsynsresultat tyder på att lågprisprodukter från mindre kända varumärken oftare innehåller förbjudna ämnen.

Länktips

sv