Ekonomiska mål

Ungefär en fjärdedel av antalet sysselsatta i Sverige arbetar inom den kommunala sektorn. För att verksamheter inom kommunen ska fungera är det ytterst viktigt att ekonomin är god.

För att ekonomin ska vara god måste budgeten upprättas på så sätt att intäkterna överstiger kostnaderna — gör den inte det måste detta ske inom de närmast följande tre åren. Malmö har de senaste åren haft en stabil och god utveckling av ekonomin och har kunnat redovisa ett överskott sedan 2000.

Varje generation ska bära sina egna kostnader

Den allmänna utgångspunkten för de ekonomiska mål som Malmö stad fastlagt är att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. Överskottet (resultatet) måste därför vara tillräckligt stort för att motsvarande servicenivå ska kunna garanteras även för nästkommande generation utan att den skall behöva betala en högre skatt.

Malmö stad sparar årligen pengar — samtidigt som boksluten visar överskott. Innebär detta att det skett onödigt många besparingar?

Nej! Malmö stad bör årligen gå med minst 150-200 miljoner i plus, för att bland annat kunna försäkra att medarbetare får sina pensioner och att rätt investeringar kan ske när de bör.

Senast ändrad: 2018-10-26 09:33