Kommunens intäkter och kostnader

Här hittar du information om vilka intäkter och kostnader som Malmö stad har.

Malmö stads främsta inkomstkälla är skatten. Varje år får Malmö stad in ungefär 13 miljarder kr i skattepengar från Malmöbor. Utöver detta tillkommer 10 miljarder kr i form av avgifter, bidrag och övriga intäkter.

Kommunens intäkter
Kommunens kostnader

Senast ändrad: 2018-10-25 12:55