Fakta och statistik

Här hittar du statistik om Malmö som är uppdelad ämnesvis. Här presenteras även fakta om Malmös utveckling över tid inom olika områden.

För att få ett större perspektiv jämförs ibland Malmö med Stockholm och Göteborg och i vissa fall med riket i genomsnitt. Det finns också gott om länkar för dig som vill fördjupa dig ytterligare.

I Excelfilen Statistikunderlag för Malmö (excel, 2.4 MB) hittar du statistik för områden som befolkning, familj, hushåll, födda i Danmark, befolkningsutvecklingen i Øresundsregionen, utländsk bakgrund, utlandsfödda per kontinent, utlandsfödda per födelseland, utbildning, gymnasiebehörighet, arbetstillfällen, förvärvsarbetande, öppet arbetslösa, arbetsplats i Danmark, förvärvsinkomster, disponibel inkomst, sammanräknad förvärvsinkomst, bostad, flytt, pendling och antal bilar i trafik.

Uppdaterat 2018-02-27

 

Underlaget uppdateras löpande utifrån Statistiska centralbyråns databaser:

  • OSDB - Områdesstatistiska databas
  • MONA - Microdata Online Access

Vill du ha mer statistik finns följande webbplatser

Statistik för Köpenhamn: www.kk.dk/statistik
Statistik för Skåne: www.skane.se
Statistik för Öresund: www.orestat.se
Statistik från Statistiska centralbyrån, www.scb.se


Senast ändrad: 2019-01-16 15:17