Befolkning

Demografi beskriver en befolknings fördelning, storlek och sammansättning. Det kan avse ålder, kön, yrke, inkomst, religion, etnicitet, intressen, utbildning, civilstånd eller annat.

Följ länkarna nedan för att läsa mer om Malmös befolkningstillväxt, åldersfördelningen bland Malmöborna och hur in- och utflyttningen ser ut i staden.

Foto: Apelöga

Senast ändrad: 2018-03-20 11:56