Befolkningsprognos

Malmö stad utvecklar varje år en befolkningsprognos som sträcker sig tio år framåt i tiden. Den är ett viktigt verktyg i planeringen av Malmös framtid. 2018 års befolkningsprognos visar bland annat att antalet Malmöbor väntas öka med drygt 44 000 nya invånare fram till år 2028.

  • Den 31 december 2017 blev vi officiellt i Malmö 333 633 invånare, 165 005 män och 168 628 kvinnor.
  • Den 31 december 2017 bodde det 1 344 689 personer i Skåne och 4 002 289 personer i hela Öresundsregionen.
  • Under 2018 väntas den totala befolkningen i Malmö öka med 4 700 personer
  • Prognosen för 2018-2028 visar att befolkningen ökar som mest i gymnasieåldrarna, grundskoleåldrarna och bland äldre 75-84 år
  • Fram till 2028 beräknas befolkningen ha ökat med totalt 13%, motsvarande drygt 44 000 nya invånare

Nedan hittar du den aktuella befolkningsprognosen, både i översiktlig och detaljerad form:

Detaljerad befolkningsprognos 2018-2028 (excel, 140.7 kB)

Översikt befolkningsprognos 2018-2028 (excel, 21.7 kB)

Senast ändrad: 2018-06-12 17:38