Malmö - Sveriges snabbast växande storstad

Befolkningstillväxt 1990 - 2017. Index 1990=100. Källa: SCB

 • Malmös befolkning: 333 633 invånare (31 december 2017)
  5 139 fler Malmöbor under 2017 (1,5 %)

  Nyfödda och invandring står för större delen av ökningen.

 

 • Storstadsområdena stod för 78 % av Sveriges totala befolkningsökning 1990-2017:

  Sverige - 1 529 612 personer, varav:

  Stockholms län - 666 474 personer
  Skåne län - 276 102 personer
  Västra Götalands län - 249 489 personer

 

 • Malmö stod för drygt 36 % av befolkningsökningen i Skåne 1990-2017.

Malmö är Sveriges tredje största stad med 333 633 invånare (31 december 2017). Malmö är dessutom Sveriges snabbast växande storstad. Sedan 1990 har Malmö vuxit med 43 procent, till och med snabbare än Stockholm. Under 2017 ökade befolkningen med 5 139 nya Malmöbor (1,5 %). Födelsetal och invandring står för större delen av ökningen.

I ett större perspektiv ingår Malmö i Skandinaviens största storstadsområde, Greater Copenhagen, som har över 4 miljoner invånare.

Befolkningsökningen är störst i storstadsområdena över lag. Stockholms län, Skåne län och Västra Götalands län står för 78 procent av Sveriges totala befolkningsökning. Malmö är Skånes demografiska motor, Malmö stod för drygt 36 % av befolkningsökningen i Skåne 1990-2017.

Senast ändrad: 2018-05-16 13:49