Befolkningsursprung

Andel utrikes födda i befolkningen. Källa: SCB

  • I Malmö finns människor från 182 olika länder (2017)
  • Andelen utrikes födda har ökat i riket som helhet
  • Det är större andel utrikes födda i storstäderna jämfört med riket
  • Omkring en tredjedel av Malmös invånare är födda i utlandet
  • Omkring en fjärdedel av invånarna i Stockholm och Göteborg är födda i utlandet

Senast ändrad: 2018-03-20 12:36