Urbant flyttmönster

Storstädernas flyttnetto som andel i procent av medelbefolkning per 1-årsklass 2017. Källa: SCB

  • Storstäderna har en utpräglad ungdomsprofil. Den största inflyttningen sker i åldrarna 20-25 år

 

  • Den största utflyttningen görs av barnfamiljer i 30–45-årsåldern, som ofta bosätter sig i pendlingsnära kommuner och flyttar tillbaka när barnen är äldre

 

  • Färre barnfamiljer flyttar ut från Malmö jämfört med Stockholm och Göteborg

Senast ändrad: 2018-05-16 13:47