Jämför Malmö med andra kommuner

Hur står sig Malmö i förhållande till andra? Här hittar du tre resurser på webben som ger dig ökad kunskap.

Brottsstatistik från Brå

Att berätta om brottslighetens utveckling i Sverige är en viktig uppgift för Brottsförebyggande rådet (Brå). Till sin hjälp har Brå kriminalstatistiken – registerdata från rättsväsendet, till exempel anmälda brott eller misstänkta personer. Ett viktigt komplement till detta är Brås statistiska undersökningar, till exempel Nationella trygghetsundersökningen eller Skolundersökningen om brott.

Ekonomifakta

Ekonomifakta är en del av Svenskt Näringsliv och presenterar fakta om företagande, jobb, skatter och annat av betydelse för samhällsekonomin. Sidans källor är offentlig svensk och internationell statistik från främst SCB, OSCB, OECD och Eurostat.

Kolada

I Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen) kan du följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. Du kan enkelt visa siffror i tabeller, diagram eller kartor på datorn. Du kan också kopiera över bilder till dokument och presentationer eller exportera till Excel om du behöver det.

Kommunrapporter

Region Skåne har tagit fram kommunrapporter som täcker utvecklingen inom befolkning, näringsliv, arbetsmarknad, utbildning och ekonomi.

Statistiska centralbyrån (SCB)

Statistiska centralbyrån (SCB) ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik i Sverige. Deras främsta uppgift är att erbjuda statistik för beslutsfattande, debatt och forskning - i huvudsak på uppdrag av regeringen och olika myndigheter men även för det privata näringslivet och forskare.

Öppna jämförelser

I Öppna jämförelser från Sveriges kommuner och landsting (SKL) kan du jämföra kvalitet, resultat och kostnader. Öppna jämförelser görs inom områdena företagsklimat, hälsa och sjukvård, samhällsplanering och säkerhet, skola och socialtjänst

 

Senast ändrad: 2018-01-23 12:42