Skattekraft i storstäderna

Skattekraft. Stockholm, Malmö och Göteborg. Andel av riksmedelvärdet 1995-2018. Källa: SCB

 • Malmös medelskattekraft har minskat successivt till och med 2011, och sedan dess legat på en stabil nivå. 2016 vände det uppåt med en ökning på 1 % (från 84 % till 85 %).

 

 • Viktiga faktorer som förklarar relativt låga inkomster i Malmö:
  14,9 % i arbetslöshet (riket 7,6 %)
  Utbildningsnivå
  Broeffekt
  Malmös bostads- och arbetsmarknad

 

 • Faktorer som spelar mindre roll i förhållande till Göteborg och Stockholm:
  Inpendling
  Bostadsbestånd
  Unga
 • Skattekraft är en effekt av hur många som jobbar, vilken utbildning och utbildningsnivå de har och inkomstnivå.
 • De som arbetspendlar från Malmö till Köpenhamn är inte inräknade.
 • Två av våra grannkommuner, Vellinge och Lomma, har bland de högsta inkomstnivåerna i Sverige. De jobbar ofta i Malmö eller Lund.
 • För att höja skattekraften behöver arbetslöshet minska och förvärvsfrekvens öka.
 • De jobb som faktiskt skapas i Malmö matchar inte alltid befolkningens utbildningsnivå/utbildningar.

Senast ändrad: 2018-08-10 13:28