Antal anmälda brott 1996-2017

Totalt antal anmälda brott per 100 000 invånare. 1996-2017. Stockholm, Göteborg och Malmö. Källa: BRÅ

  • Antal anmälda brott i Malmö är nere på den lägsta nivå sedan mätningarna började och har minskat för varje år sedan 2009.
  • Nedgången gäller inte alla brottstyper eller alla områden i staden.
  • En nedgång behöver inte alltid vara positiv. Generellt leder en ökad polisnärvaro till ökat antal brottsanmälningar i ett område. Mörkertalen minskar.
  • Vissa brottstyper kräver anmälan för att få ut försäkring. Då finns i princip inget mörkertal. Även anmälningar av den typen av brott minskar.

Antal anmälda inbrott med stöld i bostad

  • Antalet anmälda inbrottsstölder i bostad har minskat i Malmö och Göteborg de senaste åren. Mörkertalet bedöms vara relativt lågt och oföränderligt över tid, bland annat på grund av att brottet måste polisanmälas för att den boende ska få ut försäkringspengar för det som stulits.

Antal anmälda inbrottsstölder i bostad per 100 000 invånare. 1996-2017. Stockholm, Göteborg och Malmö. Källa: BRÅ

Antal anmälda vapeninnehav

  • Antalet anmälda vapeninnehav har ökat i Malmö och Stockholm de senaste åren. Anmälningsfrekvensen är beroende av polisarbete, spaning och insatser då anmälningar görs av polisen själva eller tullen. Fler än ett vapen kan beslagtas vid ett anmälningstillfälle.

Antal anmälda innehav av pistol, revolver och k-pist per 100 000 invånare. 1996-2017. Stockholm, Göteborg och Malmö. Källa: BRÅ

Senast ändrad: 2018-08-10 13:46