Malmö stad söker lokaler

Fastighetskontorets lokalförsörjningsavdelning består av två enheter. LiMa (Lokal i Malmö) är internkonsult för Malmö stads förvaltningar när det gäller lokalfrågor.

Här nedan kan du hämta ett pdf-dokument med Malmö stads aktuella
lokalbehov. I dokumentet framgår vilken typ av lokal som söks och uppgifter om ytor, läge och kontaktperson. Aktuell handläggare
kan berätta mer om lokalprogram med mera.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-03-02 11:22