Fastighetsfrågor

Fastighetskontorets fastighetsjuridiska avdelning sköter försäljning och köp av stadens mark. De handlägger även tomträttsärenden.

Fastigheter – i juridisk mening – syftar på mark, medan byggnader och anläggningar är tillbehör. Fastighetskontoret ansvarar för de juridiska frågorna, såsom förvärv och försäljningar av fastigheter, när det gäller allt kommunens ägande. En del av kommunens mark upplåts till företag och privatpersoner genom tomträttsavtal eller arrende. Byggnader på tomträttsmark ägs av den som hyr marken av kommunen.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2015-01-02 09:49