Kolonier

Det finns över 6 000 kolonilotter i Malmö, av dessa ägs ca 5 000 av Malmö stad. Fastighetskontoret upplåter sammanlagt 175 hektar mark till kolonitomter och odlingslotter.

Det finns olika typer av kolonier; trädgårdskolonierdjurkolonier, odlingslotter, närkolonier och temaodlingar, bland annat Almåsa vingård, som anlades 2011.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-10-24 12:30