Om fastighetskontoret

Fastighetskontoret är stadens juridiska fastighetsägare och förvaltar Malmö stads mark. Fastighetskontoret ansvarar bland annat för köp och försäljning av mark, och är en kommunal förvaltning som lyder under tekniska nämnden.

Fastighetskontoret förvaltar Malmö stads mark, och hanterar den aktivt så att den är redo för bostäder och verksamheter. Fastighetskontoret ansvarar också för stadens exploatering, ett arbete som utförs i samarbete med bland annat gatukontoret och stadsbyggnadskontoret.

Vi är stadens juridiska fastighetsägare och hanterar köp och försäljning av mark. Vi agerar även internkonsult för kommunen i lokalfrågor, samt förvaltar kommunens inhyrda lägenheter för socialt boende.

Fastighetskontoret är en kommunal förvaltning som lyder under
tekniska nämnden, inom boende- och stadsmiljöroteln. Till boende- och stadsmiljöroteln hör även stadsbyggnadsnämnden, räddningsnämnden, miljönämnden och servicenämnden.

Andreas Schönström är tekniska nämndens ordförande.

Fastighetskontorets organisationsschema

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-11-14 12:26