Exploateringsavdelning

Hyllie rondeller och omgivande mark

Fastighetskontorets exploateringsavdelning ska se till att prisvärd och byggklar mark finns tillgänglig för olika ändamål. Avdelningen ska även samordna exploateringsåtgärder.

För att ta fram den byggklara marken behövs insatser i hela exploateringsprocessen. I exploateringsprocessen ingår markförvärv, översiktlig planering samt försäljning av tomter.

Avdelningen har en avdelningsstab och två enheter. Exploateringschef är Håkan Thulin.

Projektenheten

 • beställer planer och deltar i planeringsprocessen
 • bevakar ekonomiska konsekvenser av externt beställda planer
 • föreslår nya bostads- och verksamhetsetableringar
 • förhandlar om villkor för marktilldelningar på Malmö stads mark
 • svarar för samordning vid utbyggnad av exploateringsområden
 • förhandlar om villkor för försäljning och upplåtelser

Enhetschef: Sven Gustafsson

Enheten för näringsliv och Hyllie

 • föreslår nya verksamhets- och bostadsetableringar
 • marknadsför stadens etableringsmöjligheter för verksamheter
 • ger service i näringslivs- och etableringsfrågor
 • beställer planer och deltar i planeringsprocessen
 • förhandlar om villkor för marktilldelningar på Malmö stads mark
 • svarar för samordning vid utbyggnad av exploateringsområden
 • förhandlar om villkor för försäljning och upplåtelser

Pågående större projekt:
Hyllie
Malmö Industrial Park

Enhetschef: Magnus Alfredsson

Kommunfullmäktige i Malmö stad har den 31 mars 2016 fastställt riktlinjer för exploateringsavtal.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-03-08 16:52