Fastighetsjuridisk avdelning

Flygbild över Nyhamnen

Fastighetsjuridiska avdelningen företräder staden i frågor om tomträtter, förvärv och försäljning av fastigheter.

Avdelningen handhar även inkassoverksamhet samt fastighetsdeklarationer för Malmö stads mark.

Fastighetskontorets chefsjurist är Barbro Yngveson.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-02-24 15:42