Speciella fastigheter

Fastighetskontoret är stadens markägare. Som markägare förvaltar vi också stadens mark.

De flesta av Malmö stads byggnader förvaltas av stadsfastigheter, som tillhör serviceförvaltningen. Fastighetskontoret förvaltar dock vissa byggnader, framförallt på lantbruksfastigheter och byggnader som finns på stadens mark i Torup. Byggnader på exploateringsfastigheter förvaltas som regel av fastighetskontoret.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-01-25 12:57