Fritidsnämndens ledamöter

Fritidsnämnden är kommunens centrala politiska organ för fritidsfrågor. Nämnden ska, i förhållande till kommunens allmänna utveckling och tillgängliga resurser, planera och samordna åtgärder och frågor som kommunen kan ha att handlägga inom fritidssektorn.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-12-06 10:35