Funktionsstödsnämnden

Funktionsstödsnämndens medlemmar

Funktionsstödsnämnden är den politiska nämnd som ansvarar för alla insatser enligt LSS-lagen (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och för insatser inom socialpsykiatrin till vuxna med psykiska funktionsnedsättningar och psykiska sjukdomar i Malmö stad.

Nämnden ansvarar också för insatser till barn med fysiska funktionsnedsättningar/svår somatisk sjukdom.

Öppna sammanträden 

Funktionsstödsnämndens möten är öppna för allmänheten. Det betyder att alla medborgare som är intresserade är varmt välkomna till nämndens möten.

Om öppna sammanträden

Mötena börjar klockan 09.00 och hålls på funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1. Möteslokalen ligger på entréplan, mittemot receptionen.

 

Kommande mötesdatum 2018:

29 augusti med start klockan 09.00
21 september med start klockan 09.00
24 oktober med start klockan 09.00 
28 november med start klockan 09.00 
19 december med start klockan 09.00

Om mötets innehåll

För att du ska veta vad politikerna ska diskutera på mötet kan du titta på nämndens dagordning och beslutsunderlag. Dessa hittar du på sidan Protokoll och handlingar. Där väljer du funktionsstödsnämnden och det datum du är intresserad av.

Att tänka på under mötet

  • Stäng gärna av din telefon eller sätt den på ljudlös.
  • I början av mötet kan du ställa frågor till politikerna. Det kan gälla något som ska tas upp på mötet eller något annat som nämndens politiker bestämmer om och som du vill ha svar på.
  • När frågestunden är över börjar mötet. Du får gärna stanna och lyssna men du kan inte längre ställa frågor eller prata under diskussionerna.
  • Någon gång under mötet hålls en paus. Då bjuds det på fika och du har möjlighet att prata med politikerna.
  • Vissa ärenden som nämnden går igenom innehåller sekretess, vilket innebär att informationen inte delas med allmänheten. Det kan gälla individärenden eller andra ärenden som innehåller känslig information. Dessa ärenden kommer i så fall sist på mötet och du kommer då att få lämna rummet, och mötet är slut för din (allmänhetens) del.

Vill du ta med dig en större grupp?

Det finns bara ett visst antal platser för allmänheten i nämndens mötesrum. Om ni är en större grupp som vill komma är det därför bra om ni mejlar funktionsstödsförvaltningen (kontaktuppgifter nedan) och berättar hur många ni är, så gör vi vårt bästa för att få in alla. Skulle platserna ta slut är det de som kommer först som får platserna.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-21 17:12