Jobba hos oss – detta erbjuder vi

Först och främst ett kul jobb

Att forma och ta hand om den växande staden Malmö är bland det roligaste du kan göra! Det vi gör är synligt och engagerar Malmöbon. Oftast får vi uppskattande ord för vårt arbete och som anställd på gatukontoret är det med stolthet du promenerar genom Malmö. Dina idéer och lösningar omsätts i praktiken och kommer alla Malmöbor till godo!

Karriärmöjligheter

Gatukontoret är en stor organisation och Malmö stad är ännu större. Efter en tid är det inte alls omöjligt att du vill byta plats i organisationen eller prova på nya arbetsuppgifter och det ser vi som något positivt som ska uppmuntras.

Möjligheten att förena arbete och föräldraskap

Som arbetsgivare stimulerar vi till att finna lösningar för medarbetarna för att kunna förena arbete och föräldraskap. Flexibel arbetstid är ett sätt (06.00-22.00 måndag till söndag). Ett annat är att vi i de allra flesta fall kan erbjuda dig att jobba lite mindre när du har barn.

Även när du är tjänstledig under en längre tid är du välkommen på utbildnings- och planeringsdagar och du får ta del av den subventionerade friskvården.

Kompetensutveckling

Gatukontoret lägger mycket resurser på utbildning. Vi har som målsättning att alla enheter ska ha en kompetensplan för verksamheten som i medarbetarsamtalet kan brytas ner på individnivå. Alla anställda ska ha ett individuellt målkort med både prestationsmål och personliga utvecklingsmål, som följs upp under det årliga medarbetarsamtalet.

Subventionerad friskvård

Som anställd hos oss har du subventionerad friskvård och en mängd förmånliga årskort att välja bland . Ett gym med omklädningsrum finns i stadshusets lokaler som du kan använda gratis när det passar dig själv.

Central arbetsplats

Gatukontoret huserar i stadshuset, centralt beläget vid August Palms plats i närheten av Triangeln. Flertalet av regionbussarna och många lokalbussar stannar i närheten, liksom  citytunneltågen.

Vi som jobbar här

Vi som jobbar på Gatukontoret är drygt 250 personer, en spännande blandning av många yrkeskategorier.

Yngre och äldre, män och kvinnor och med en stor mångfald av kompetenser. Ganska många är ingenjörer och arkitekter av olika slag.

Men här finns också bland annat beteendevetare, kulturvetare, ljusdesigner, ekolog och projektledare. Dessutom så klart administrativ personal, till exempel ekonomer, jurister, kommunikatörer, personalvetare och IT-tekniker.

Lika många kvinnor som män

Gatukontoret har en jämn könsfördelning med nästan hälften kvinnor och hälften män.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-04 14:46