Om gatukontoret

Vi vill skapa ett Malmö där man hellre är ute än inne.

Vi vill att Malmö ska bli en stad där man hellre är ute än inne. En stad där "vardagsrummet" är så attraktivt och säkert att alla känner sig välkomna. Välkomna att "bara hänga", delta i aktiviteter, motionera eller mötas.

Gatukontorets verksamhet spänner över ett brett fält: allt från att anordna arrangemang i stadsmiljön till att underhålla gator, torg och parker. Sammanfattningsvis kan man säga att vi arbetar för att erbjuda attraktiva, tillgängliga, säkra och ekologiskt hållbara stadsmiljöer och trafiksystem.

Vill du komma i kontakt med gatukontoret

Det finns två alternativ. Via Malmö stads växel eller direkt till vår kundservice. 

Om ditt ärende gäller en felanmälan eller övergripande synpunkt på vårt arbete tar du kontakt med gatukontorets kundservice.

Om du vill komma i kontakt med en av gatukontorets medarbetare ringer du till Malmö stads växel som hjälper dig att koppla vidare samtalet.

Gatukontorets kundservice

Malmö stads växel: 040-34 10 00

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-15 11:15