Sammanträdesdagar

Datumen för grundskolenämndens sammanträden 2019.

Onsdag 23 januari
Onsdag 20 februari
Onsdag 13 mars
Onsdag 17 april
Tisdag 21 maj
Onsdag 12 juni

Onsdag 21 augusti
Tisdag 24 september
Onsdag 23 oktober
Onsdag 20 november
Onsdag 11 december

Grundskolenämnden sammanträder alltid klockan 9.00–12.00 om inget annat anges. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Senast ändrad: 2019-01-03 21:50