Sammanträdesdagar

Här är datumen för grundskolenämndens sammanträden 2018.

Sammanträdesdagar 2018

Onsdag 24 januari
Onsdag 21 februari
Onsdag 21 mars
Onsdag 25 april
Onsdag 23 maj
Torsdag 21 juni

Onsdag 22 augusti
Onsdag 19 september
Onsdag 24 oktober
Onsdag 21 november
Onsdag 19 december

Grundskolenämnden sammanträder alltid klockan 9.00–12.00 om inget annat anges. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Senast ändrad: 2017-12-13 11:21