Förvaltningsledning

Grundskoleförvaltningen leds av förvaltningsdirektören. Ledningsgruppen består av sex utbildningschefer och sju avdelningschefer.

Bilderna får användas fritt av media. Bilderna får inte manipuleras och inte heller användas för kommersiella ändamål. Ange alltid fotograf Tomaz Lundstedt vid publicering (om inget annat anges).

Anders Malmquist

Anders Malmquist
Grundskoledirektör
Telefon: 040-34 40 81
E-post:
anders.malmquist@malmo.se

Ladda ner 300 dpi

Helen Nyman

Helen Nyman
Ekonomichef
Telefon: 0709-12 41 49
E-post:
helen.nyman@malmo.se

Ladda ner bild, 300 dpi

Kim Nybble

Kim Nybble
HR-chef
Telefon: 0768-96 61 01
E-post:
kim.nybble@malmo.se

Ladda ner bild, 300 dpi

Yvonne Hammarberg

Yvonne Hammarberg
Kommunikationschef
Telefon: 073-303 29 06
E-post:
yvonne.hammarberg@malmo.se

Ladda ner bild, 300 dpi

Lisbeth Centlow

Anette Enhav
Chef myndighetsavdelningen
Telefon: 0708-27 87 11
E-post:
anette.enhav@malmo.se

Ladda ner bild, 300 dpi

Helena Plantin

Helena Plantin
Kvalitetschef
Telefon: 0708-11 86 13
E-post:
helena.plantin@malmo.se

Ladda ner bild, 300 dpi

Henric Kahlmeter

Henric Kahlmeter
Chef för avdelningen Samordning och stöd
Telefon: 0706-99 72 46
E-post:
henric.kahlmeter@malmo.se

Ladda ner bild, 300 dpi

Roberto Citterio

Roberto Citterio
Chef för Pedagogisk inspiration Malmö
Telefon: 0707-17 64 11
E-post:
roberto.citterio@malmo.se

Ladda ner bild, 300 dpi

Fahrudin Zejnic

Fahrudin Zejnic
Utbildningschef
Telefon: 0733-52 78 05
E-post:
fahrudin.zejnic@malmo.se

Ladda ner bild, 300 dpi

Mikael Dahlberg

Mikael Dahlberg
Utbildningschef
Telefon: 0729-61 00 43
E-post:
mikael.dahlberg@malmo.se

Ladda ner bild, 300 dpi

Kristina Hammar

Kristina Hammar
Utbildningschef
Telefon: 0706-62 28 12
E-post:
kristina.hammar@malmo.se

Ladda ner bild, 300 dpi

Ingrid Sundström-Stokbro

Ingrid Sundström-Stokbro
Utbildningschef
Telefon: 0706-45 20 52
E-post:
ingrid.sundstrom@malmo.se

Ladda ner bild, 300 dpi

Hans Nilsson

Hans Nilsson
Utbildningschef
Telefon: 0768-80 57 12
E-post:
hans.nilsson15@malmo.se

Ladda ner bild, 300 dpi

Lisbeth Centlow

Linda Deltinger
Utbildningschef
Telefon: 0734-36 88 14
E-post: linda.deltinger@malmo.se


Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-09 17:02