Edico - förvaltningens personaltidning

Edico är en tidning för medarbetare inom gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Malmö stad. Syftet är att medarbetarna ska synas och komma till tals, och få en överblick av förvaltningens verksamheter.

Edico nummer 8 2017

Edico nr 8 2017

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Pia Oredsson Birgersson, kommunikationschef

Redaktör:

Jonas Andersson, kommunikationsavdelningen

Grafisk form:

Pelle Jernryd, kommunikationsavdelningen

I redaktionen:

Annika Anjou, kommunikationsavdelningen
Henning Brandstedt, kommunikationsavdelningen
Pia Jagrelius, S:t Petri skola
Camilo Pozo, Valdemarsro gymnasium
Jonas Nilsson, Komvux Malmö Pauli

Tidigare Edico:

Fakta

Utkommer: 8 nr/år Upplaga: 2 260 ex. Ansvarig utgivare: Pia Oredsson Birgersson. Tryck: CA Andersson

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-12-18 14:57