Ledamöter och ersättare

Gruppbild gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden


Bakre raden, från vänster till höger: Alex Djordjevic, Bassem Nasr, Gabriela Herendic, Staffan Appelros, Rickard Åhman-Persson, Ola Johansson, Patrick Reslow, Ola Nilsson, Carl Hammarström.

Främre raden, från vänster till höger: Izabela Striner, Mediha Ahmadi Pir Hosseinian, Juan-Tadeo Espitia, Gunn Hanéll, Neziya Rahman, Alexandra Thomasson, Jolanta Payne, Björn Johansson, Sasha Steneram, Joel Laguna Ascacivar, Christian Kutzner.

Frånvarande vid fototillfället: Ann-Sofie Garsén, Dajana Kalman, Paul Andersson, Karolin Johansson, Conrado Vernersson och Britt-Marie Nilsson.


LEDAMÖTER

 

Juan-Tadeo Espitia (S)

ordförande

Bassem Nasr (MP)

1:e vice ordförande

Gunn Hanéll (M)

2:e vice ordförande

Ann-Sofie Garsén (S)

 

Christian Kutzner (S)

 

Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)

 

Björn Johansson (S)

 

Ola Nilsson (V)

 

Patrick Reslow (–)

 

Sasha Steneram (M)

 

Joel Laguna Ascacivar (L)

 

Rickard Åhman-Persson (SD)

 

Ola Johansson (SD)

 


ERSÄTTARE

Jolanta Payne (S)

Paul Andersson (S)

Izabela Striner (S)

Alex Djordjevic (S)

Neziya Rahman (S)

Karolin Johansson (MP)

Alexandra Thomasson (V)

Gabriela Herendic (M)

Carl Hammarström (M)

John Roslund (M)

Conrado Vernersson (L)

Britt-Marie Nilsson (SD)

Staffan Appelros (SD)

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-12 10:58