Om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är den politiska nämnd som ansvarar för gymnasieskolan, vuxenutbildningen (komvux) i Malmö stad.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-15 07:58