Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen

Den 1 maj 2017 ändrade Malmö stad organisationen för att bättre möta dagens och framtidens behov och utmaningar och bidra till ett socialt hållbart Malmö. En av de nya förvaltningarna är hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen.

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för bistånd och insatser som riktar sig till äldre personer, vuxna med fysisk funktionsnedsättning och vuxna med somatisk sjukdom.

Huvudverksamheterna för förvaltningen är hemtjänst, vårdboende, hemsjukvård och rehabilitering. Förvaltningen ansvarar även för stöd till anhöriga samt mötesplatser och förebyggande verksamhet riktad till äldre.

– Malmö stad har Sveriges största förvaltning för hälsa, vård och omsorg, och vi tar ett samlat grepp för en dynamisk och smart organisation som bättre möter dagens behov och framtidens utmaningar, säger Gisela Green förvaltningsdirektör.

Bannerbild för Hälsa, vård & omsorg. En stadssiluett och Malmö stad logga

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-05 14:13