Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden är den politiska nämnd som ansvarar för bistånd och insatser som riktar sig till äldre personer, vuxna med fysisk funktionsnedsättning och vuxna med somatisk sjukdom i Malmö stad.

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden fullgör de uppgifter som enligt lag eller annan författning ligger på en socialnämnd. Undantaget är de uppgifter som kommunfullmäktige i Malmö uppdragit åt de två andra socialnämnderna: funktionsstödsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden.

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden riktar sig till tre målgrupper:

  • äldre människor
  • vuxna människor med fysisk funktionsnedsättning
  • vuxna människor med somatisk sjukdom.

Nämnden beslutar om budget och mål och ansvarar ytterst för verksamheterna och består av 13 ledamöter och 13 ersättare.

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Ordförande: Carina Nilsson (S), carina.nilsson.ks@malmo.se
Förste vice ordförande: Jouni Borglund (MP), jouni.borglund@malmo.se
Andre vice ordförande: Lilian Gerleman (M), lilian.gerleman@malmo.se

Ledamöter:

Adrian Kaba (S), Zinaida Kajevic (S), Martin Hjort (S), Nancy Castillo (S), Josephine Reijs (V), Elisabeth Elgh (M), Peter Ollén (M), Narcis Spahovic (L), Ilvars Hansson (SD), Peter Jangbro (SD)

Ersättare:

Bjarne Hansen (S), Ingela Svensson (S), Preben Andersson (S), Britt-Louise Nilsson (S), El-Bachir El –Idrissi (S), Marie Engqvist Ridell (MP), Anton Flink (V), Stefan Olofsson (M), Ragnhild Ståleker (M), Lars Mårtensson (M), Marianne Friedman (L), Michael Hård af Segerstad (SD), Eva Hallén (SD)

Nämnden sammanträder en gång i månaden. Dagordning, handlingar och protokoll publiceras på malmo.se som du hittar här.

Här hittar du samtliga kontaktuppgifter till hälsa-, vård- och omsorgsnämnden.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-26 11:20