Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden är den politiska nämnd som ansvarar för bistånd och insatser som riktar sig till äldre personer, vuxna med fysisk funktionsnedsättning och vuxna med somatisk sjukdom i Malmö stad.

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden fullgör de uppgifter som enligt lag eller annan författning ligger på en socialnämnd. Undantaget är de uppgifter som kommunfullmäktige i Malmö uppdragit åt de två andra socialnämnderna: funktionsstödsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden.

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden riktar sig till tre målgrupper:

  • äldre människor
  • vuxna människor med fysisk funktionsnedsättning
  • vuxna människor med somatisk sjukdom.

Nämnden beslutar om budget och mål och ansvarar ytterst för verksamheterna och består av 13 ledamöter och 13 ersättare.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-08-06 08:56