Kulturnämndens protokoll & handlingar

Från och med mars 2016 finns alla Malmö stads nämndshandlingar samlade på en sida. De är sorterade under respektive sammanträdesdatum.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-25 13:03