Kulturnämndens sammanträdesdatum

Alla sammanträdesdatum för samtliga nämnder i Malmö stad finns nu samlade på en sida.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-09 17:02