Miljönämnden - politisk ledning

Miljönämnden ansvarar enligt lag för kommunens tillsyns- och kontrolluppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet. Miljönämnden ansvarar för strategiskt och långsiktigt miljöarbete och ska processleda, stödja och samordna kommunens miljöarbete för en hållbar utveckling.

Miljönämnden ska följa hälsoskyddets samt den yttre miljöns tillstånd och utveckling och ansvarar för kommunens konsumentvägledning, energi- och klimatrådgivning samt arbete med Fairtrade City. 

Miljönämndens uppdrag framgår i reglemente fastställt av kommunfullmäktige.

Följande kommunalråd har beredningsansvar för verksamhetsområden kopplade till miljönämnden:
Andreas Schönström (S), teknik och miljö
Märta Stenevi (MP), stadsbyggnad och service

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-07-03 11:56