Miljönämnden - politisk ledning

Miljönämndens verksamhet styrs av en rad lagar och författningar. Nämnden ska se till att dessa efterlevs.

Nämnden har även förebyggande uppgifter inom sitt ämnesområde samt leder och samordnar arbetet med Malmö stads miljöprogram. Dessutom handhar nämnden kommunens konsumentvägledning, energirådgivning samt budget- och hyresrådgivning. Miljönämndens uppdrag framgår i reglemente fastställt av kommunfullmäktige.

Följande kommunalråd har beredningsansvar för verksamhetsområde kopplade till miljönämnden:
Andreas Schönström (S), teknik och miljö
Märta Stenevi (MP), stadsbyggnad och service

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-12-04 10:17