Vårt uppdrag

Foto: www.colourbox.com

Miljöförvaltningens uppdrag är att leda och samordna Malmö stads miljöarbete ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv.

Miljöförvaltningens mål  utgår från visionen Malmö 2025 - den hållbara staden:
• Hållbar livsstil
• Sunt och säkert
• Ansvarsfullt klimatarbete
• God stadsmiljö
• Hållbar tillväxt

Vi använder i huvudsak tre olika verktyg i vårt arbete: tillsyn, rådgivning och strategiska utvecklingsprojekt. Miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet för miljö- och livsmedelsfrågor och att följa lagstiftningen är det baskrav som ställs på både företag och medborgare. Rådgivningen är det centrala verktyget i vårt förebyggande arbete och de strategiska utvecklingsprojekten är viktiga för att driva utvecklingen framåt.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-02-28 10:46