Markanläggning

Bild: Peter Adamsson

Markanläggning jobbar mestadels mot gatukontoret, stadsfastigheter, samt förskole- och grundeskoleförvaltningarna när det gäller nybyggnation och reparation samt underhåll. Vi gör även jobb åt Malmö stadsnät och VA Syd. Vinter- och gatuberedskapen finns också här.

Inom markanläggning arbetar cirka 50 personer. Här finns reparationsbilar som tar hand om akuta ärenden från kundcenter, och utför även lagningsarbeten åt VA Syd. Vi anlägger, besiktigar och underhåller även lekplatser i Malmö stad samt på förskolor och skolor. Vi anlägger och underhåller större och mindre projekt på anläggninssidan, där asfalt och stenytor är vår specialitet. Vinter- och gatuberedskapen leds och planeras övergripande härifrån med hjälp från övriga kommunteknik.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-06-13 11:16