Kommuntjänster

Kommuntjänster tillhandahåller kvalitativa, hållbara och effektiva
administrativa tjänster, till Malmö stads förvaltningar och till
Malmöborna.

 • Kundcenter hanterar felanmälningar till gatukontorets kundservice 020-34 45 00 samt förmedlar ärenden och frågor till utförare hos våra uppdragsgivare.
 • Serviceresor ansvarar för kommunens färdtjänstutredning och resor som färdtjänst-, sjuk- och barnomsorgsresor, samt tjänsteresor. Här finns även beställningscentralen som bokar, planerar och övervakar serviceresorna.
 • Specialtransporter utför färdtjänst- och skolresor med specialfordon på uppdrag av Malmö stad.
 • Debiteringen administrerar avgifterna för bland annat barn- och äldreomsorgen på uppdrag av Malmö stad, samt hanterar krav och inkassoärenden.
 • HR-service stödjer Malmö stads förvaltningar i HR-arbetet genom administrativt stöd, support och utbildning.
 • Malmö stads växel förmedlar samtal till cirka 8 000 anknytningar.
 • Städservice utför städning av lokaler inom Malmö stad.
 • Post och Bud ansvarar för hanteringen av intern och extern post inom Malmö stad.
 • Receptionister bemannar receptionerna i en del av Malmö stads förvaltningar.
 • Supporttjänster utför bland annat upphandlingssupport och annan administrativ support.
 • IT-service hanterar den dagliga leveransen av it-tjänster, på uppdrag av stadskontoret. Ger också service och support för systemdrift, övervakning, nät, klientplattform och telefoni.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-06-14 10:07