Debiteringen

Debiteringen är en verksamhet som tillhör kommuntjänster som är en avdelning inom serviceförvaltningen.

Verksamheten hanterar fakturering gällande tjänster utförda inom Vård och Omsorg (äldreomsorg, med flera), barnomsorg, färdtjänst, LSS boende och Individ och Familj. Detta görs på uppdrag av Malmö stads förvaltningar.

Gällande administrationen av avgifterna för barnomsorg, tillämpar Malmö stad ”Maxtaxa”. Debiteringen har till uppgift att inhämta inkomstuppgifter från vårdnadshavare med barn placerade i förskola/fritidshem, för att sedan fastställa barnomsorgsavgiften utifrån dess inkomster.

Vid fakturafrågor kontaktar du debiteringen måndag-torsdag 9-12
på telefon 040-34 51 35.

Du kan även besöka oss på Augustenborgsgatan 26A mån – tor 13-15. Det går även bra att mejla på debiteringen@malmo.se

Inkomstanmälan
Ska du göra en inkomstanmälan använder du dig av blanketten som finns under "Tjänster & blanketter". Blanketten finns sedan under rubriken "Förskola - Inkomstanmälan för barnomsorg" i pdf-format som du kan fylla i på skärmen och skriva ut.
Länk till "Tjänster & blanketter".

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-23 11:51