Servicenämnden

Ansvarigt kommunalråd för servicenämnden

Kommunalråd
Märta Stenevi (MP)

Servicenämndens ledamöter

Jan Olsson (S), ordförande
Stefana Hoti (MP), vice ordförande
Ewa Bertz (L), andre vice ordförande
Gert Jacobsson (S)
Ingela Andersson (S)
Roland Nilsson (V)
Camilla Andersson (M)
Karin Olsson (M)
Staffan Appelros (SD)

Ersättare

Jean-Pierre Denape (S)
Frida Michelsen (S)
Nina Vangelov (S)
Inger Torstensdotter Åhlin (MP)
Malin Håård (V)
Martin Olsson (M)
Azem Rusiti (M)
Peter Samuelsson (L)
Stefan Greschner (SD)

Sekreterare
Josefin Haugthon
____________________________________________

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-01 13:16