Servicenämndens uppgift

Servicenämnden ansvarar för service och tjänster till Malmö stads förvaltningar och kommunala bolag samt ansvarar för förvaltning och byggnation av kommunala fastigheter.Servicenämnden underlättar för stadens förvaltningar genom att samordna och effektivisera service och tjänster som Malmöborna behöver.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-08-06 08:46