Malmö Stadsbyggnadskontor

Stadsbyggnadskontorets kunddisk

Hos oss kan du bland annat få hjälp med:

  • Frågor som rör bostad och byggande
  • Att gå igenom din ansökan och handlingar   
  • Information och rådgivning kring bygglovsfrågor   
  • Detaljplanebestämmelser   
  • Verksamhetsförfrågningar   
  • Information om pågående projekt   
  • Aktuella kungörelser

E-post: sbk.kunddisk@malmo.se

Tel: 040-34 22 73

För ytterligare information som t ex telefon- och besökstider klicka här.


Stadsbyggnadskontorets arkiv

Om du har ett hus eller lägenhet och vill veta när det är byggt och om det gjorts ombyggnader, hör av dig till Stadsbyggnadskontorets arkiv:

E-post:  sbk.arkiv@malmo.se

Tel: 040-34 24 24

E-post för myndighetsärenden: stadsbyggnadskontoret@malmo.se

E-post för allmänna förfrågningar: sbk.info@malmo.se

Tel: 040-34 10 00


Postadress: 205 80 Malmö
Besöksadress: Stadshuset, August Palms plats 1
www.malmo.se


Stadsbyggnadsdirektör
Tel: 040-34 22 98
Fax: 040-34 35 63

Stadsbyggnadsnämndens kansli
Tel: 040-34 23 22

Kommunikationsenhet
Tel: 040-34 36 79
Fax: 040-97 03 14

HR- och ekonomienheten
Personalfrågor
Tel: 040-34 23 06
Fax: 040-97 03 14

Ekonomifrågor
Tel: 040-34 23 07
Fax: 040-97 03 14

Bostadsanpassningsbidrag
Tel: 040-34 24 51
Fax: 040-30 38 43

Planavdelning
Tel:040-34 22 97
Fax: 040-34 35 63

Stadsarkitektavdelning
Kunddisk
Tel: 040-34 22 73
Tel: 040-34 22 69  
Fax: 040-34 23 90

Stadsmätningsavdelning
Tel: 040-34 24 35
Fax: 040-34 24 08

Lantmäterimyndighet, kommunal
Tel: 040-342335
Fax: 040-34 23 90

Arkiv:
Tel: 040-34 24 24
Fax: 040-34 24 65


 

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-03-31 13:46