Strategiavdelning

Strategiavdelningen ansvarar för strategiska och översiktliga planeringsfrågor. Hit hör den kommunomfattande översiktsplaneringen och engagemang i regionala planeringsfrågor. För stadsutvecklingsfrågor även EU-samarbete, FOU-frågor och kontorsövergripande värdegrundsarbete. Enheten svarar också för övergripande planering inom områdena bostadsförsörjning, energi, naturvård, landskapsplanering och trafik samt lokaliseringsutredningar mm.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-11-06 14:41