Om Stadsbyggnadskontoret

Stadsbyggnadskontoret planerar staden och svarar för myndighetsfrågor enligt bland annat plan- och bygglagen. Förvaltningen arbetar med översiktlig planering, detaljplanering, fastighetsbildning, bygglov, mätning och kartläggning samt service åt bostadsmarknadens parter.

På malmo.se finner du oss under Bo, bygga & miljö (bygglov, mätning och kartläggning, kommunala tomter) och
Stadsplanering & trafik (översiktlig planering, detaljplanering, utbyggnadsområden, byggprojekt).

Stadsbyggnadskontoret är en av de tekniska förvaltningarna inom boende- och stadsmiljöroteln.


Fakta

Förvaltningen styrs politiskt av Stadsbyggnadsnämnden, som bildades 1862 och är en av landets äldsta.

Senast ändrad: 2017-03-29 13:34