Om Stadsbyggnadskontoret

Stadsbyggnadskontoret planerar staden och svarar för myndighetsfrågor enligt bland annat plan- och bygglagen. Förvaltningen arbetar med översiktlig planering, detaljplanering, fastighetsbildning, bygglov, mätning och kartläggning samt service åt bostadsmarknadens parter.

På malmo.se finner du oss under Bo, bygga & miljö (bygglov, mätning och kartläggning, kommunala tomter) och
Stadsplanering & trafik (översiktlig planering, detaljplanering, utbyggnadsområden, byggprojekt).

Stadsbyggnadskontoret är en av de tekniska förvaltningarna inom boende- och stadsmiljöroteln.


Fakta

Förvaltningen styrs politiskt av Stadsbyggnadsnämnden, som bildades 1862 och är en av landets äldsta.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-03-29 13:34