Organisationsschema

Stadsbyggnadskontoret har det samlade ansvaret för planering, byggande och stadsmätning. Förvaltningen har ca 220 årsarbetare fördelade på sex avdelningar:

Strategiavdelning
Administrativ avdelning
Planavdelning
Stadsarkitektavdelning
Stadsmätningsavdelning
   

Organisationskarta Stadsbyggnadskontoret

Organisationskarta Stadsbyggnadskontoret

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-11-28 10:58