Politisk ledning - Stadsbyggnadsnämnden

Sedan en tid tillbaka hittar du Stadsbyggnadsnämndens dagordning och protokoll på en ny plats på malmo.se.

 

Här hittar du de senaste handlingarna från nämnden. 

Stadsbyggnadsnämnden är en av kommunens facknämnder som enligt reglemente har uppgiften att bereda, besluta och utöva tillsyn i ärenden enligt plan- och bygglagen med mera. Nämnden håller sammanträde en
gång i månaden utom i juli månad.

En omfattande delegation har getts till tjänstemän vid stadsbyggnadskontoret. Nämnden består i dag av 9 ordinarie ledamöter och 9 ersättare.

Kontaktuppgifter till alla ledamöter och ersättare i stadsbyggnadsnämnden.

Märta Stenevi

MP

ledamot tillika ordförande

Sofia Hedén

S

ledamot tillika förste vice ordf.

Tomas Petersson

M

ledamot tillika andre vice ordf.

Solange El-Haj

S

ledamot

José Munos Pastene

S

ledamot

Mikael Andersson

V

ledamot

Anders Lunderquist

M

ledamot

Simon Chrisander

L

ledamot

Anders Ohlin

SD

ledamot

 

 

 

Jenny Österlind

S

ersättare

Shaip Morina

S

ersättare

Sven-Erik Rasmusson

S

ersättare

Mårten Espmarker

MP

ersättare

Boel Petterson

V

ersättare

Darko Simic

M

ersättare

John Eklöf

M

ersättare

Lars Hellström

L

ersättare

Tonni Andersson

SD

ersättare

 

Senast ändrad: 2018-11-19 16:28