Politisk ledning - Stadsbyggnadsnämnden

Sedan en tid tillbaka hittar du Stadsbyggnadsnämndens dagordning och protokoll på en ny plats på malmo.se.

 

Här hittar du de senaste handlingarna från nämnden. 

Stadsbyggnadsnämnden är en av kommunens facknämnder som enligt reglemente har uppgiften att bereda, besluta och utöva tillsyn i ärenden enligt plan- och bygglagen m m. Nämnden håller sammanträde var 3:e vecka.

En omfattande delegation har getts till tjänstemän vid stadsbyggnadskontoret. Nämnden består i dag av 9 ordinarie ledamöter och 9 ersättare.

Märta Stenevi

MP

ledamot tillika ordförande

Sofia Hedén

S

ledamot tillika förste vice ordf.

Tomas Petersson

M

ledamot tillika andre vice ordf.

Daniel Wolski

S

ledamot

Solange El-Haj

S

ledamot

Mikael Andersson

V

ledamot

Anders Lunderquist

M

ledamot

Simon Chrisander

L

ledamot

Anders Ohlin

SD

ledamot

 

 

 

José Munoz Pastene

S

ersättare

John Björklind

S

ersättare

Jenny Österlind

S

ersättare

Mårten Espmarker

MP

ersättare

Boel Petterson

V

ersättare

Darko Simic

M

ersättare

John Eklöf

M

ersättare

Lars Hellström

L

ersättare

Tonni Andersson

SD

ersättare

 

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-26 10:46