Stadsbyggnadsdirektör

Stadsbyggnadskontor och direktör

Stadsbyggnadskontoret har det samlade ansvaret för planering, byggande och stadsmätning. Stadsbyggnadsdirektören heter Christer Larsson.

Förvaltningen har ca 220 årsarbetare fördelade på sex avdelningar:

Strategiavdelning
Administrativ avdelning
Planavdelning
Stadsarkitektavdelning
Stadsmätningsavdelning
   

Hela Staden — Stadsbyggnadsdirektörens blogg

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-01-23 17:26