Stadsbyggnadsdirektör

Stadsbyggnadskontor och direktör

Stadsbyggnadskontoret har det samlade ansvaret för planering, byggande och stadsmätning. Stadsbyggnadsdirektören heter Christer Larsson.

Förvaltningen har ca 220 årsarbetare fördelade på sex avdelningar:

Strategiavdelning
Administrativ avdelning
Planavdelning
Stadsarkitektavdelning
Stadsmätningsavdelning
   

Hela Staden — Stadsbyggnadsdirektörens blogg

 • Opportunity Space Festival – partnerskap för ett inkluderande Malmö
  Just nu pågår Opportunity Space Festival; två veckor med 69 programaktiviteter inom jobbmatchning, kulturutbyte och den inkluderande staden i parken Enskifteshagen i Malmö.
  När vi fick frågan från Van...

 • Debattartikel om nya städer på Svenska Dagbladets web
  För att lösa bostadsfrågan har det under en tid diskuterats att bygga nya städer. För mig är det klart lämpligare att utveckla de städer vi redan har. Platser där man under  lång tid investerat i...
 • Almedalen 2017
  Almedalsveckan närmar sig och i år är det en fullspäckad vecka som vanligt. Ska bli kul och lärorikt.  Jag vill gärna göra lite extra reklam för de seminarium och paneldebatter som kontoret har varit...

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-01-23 17:26